Gilboa_Regional_Council_COA.svg

* חניה בשפע *מחירים מיוחדים לקבוצות * מחיר 40 שקלים. קבוצות מעל 20 איש – 30 שקלים.
תושבי הגלבוע 25 שקלים. כרטיסים בקופות. *מדליות לצועדים וגביעים לקבוצות יחולקו בתום הצעדה עפ"י התקנון. 
*המסלול לא מותאם לעגלות. *חל איסור להכניס נשק, אמגזית, מנגלים ובעלי חיים.